How to quote

Instructions for elaborating bibliographical descriptions and quoting documents gathered in the Archives of the Witold Pilecki Institute of Solidarity and Valor

Please refer to our recommendations for elaborating bibliographical descriptions and quoting documents gathered in the Archives of the Witold Pilecki Institute of Solidarity and Valor.

 

I. Quoting archival materials available in the Archives of the Pilecki Institute and obtained from other archives

Example 1

Footnote

Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number, title of the archival unit, link with access date, original: name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive in which the original is located.

Archives of the Pilecki Institute, IP/Arch/8/1.1/614, Wspomnienia i refleksje Stefana Kurjata z lat 1845–1945, https://archiwum.instytutpileckiego.pl/dlibra/publication/4832/edition/4773/content [accessed: 18.04.2023], original: KARTA Center, AW II/1594/1k.

Bibliography

Name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive in which the original is located, title of the archival unit, available: Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number.

KARTA Center, AW II/1594/1k, Wspomnienia i refleksje Stefana Kurjata z lat 1845–1945, available: Archives of the Pilecki Institute, IP/Arch/8/1.1/614.

Example 2

Footnote

Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number, title of the archival unit, link with access date, original: name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive in which the original is located.

Archives of the Pilecki Institute, IP/Arch/6/13/1, Mniejszość żydowska w Polsce i sprawy z nią związane w okręgu Konsulatu: zaproszenie na uroczystości, zawiadomienia o nabożeństwach, przyznanie odznaczeń polskich. Korespondencja, https://archiwum.instytutpileckiego.pl/dlibra/publication/20015/edition/18096/content [accessed: 18.04.2023], original: Archive of Modern Records, AAN 2/508/0/-/290.

Bibliography

Name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive in which the original is located, title of the archival unit, available: Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number.

Archive of Modern Records, AAN 2/508/0/-/290, Mniejszość żydowska w Polsce i sprawy z nią związane w okręgu Konsulatu: zaproszenie na uroczystości, zawiadomienia o nabożeństwach, przyznanie odznaczeń polskich. Korespondencja, available: Archives of the Pilecki Institute, IP/Arch/6/13/1.

Example 3

Footnote

Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number, title of the archival unit, link with access date, original: name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive in which the original is located.

Archives of the Pilecki Institute, IP/Arch/7/23.1/1, Sammlung von Erlassen des Chefs der Einsatzgruppe IV der Sipo sowie der Befehlshaber der Ordnungspolizei beim Armeeoberkommando 8, Armeeoberkommando 10, im Grenzabschnitt Mitte und im Generalne Gubernatorstwo, https://archiwum.instytutpileckiego.pl/dlibra/publication/8983/edition/8787/content [accessed: 18.04.2023], original: Bundesarchiv, R 70-POLEN/1.

Bibliography

Name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive in which the original is located, title of the archival unit, available: Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number.

Bundesarchiv, R 70-POLEN/1, Sammlung von Erlassen des Chefs der Einsatzgruppe IV der Sipo sowie der Befehlshaber der Ordnungspolizei beim Armeeoberkommando 8, Armeeoberkommando 10, im Grenzabschnitt Mitte und im Generalne Gubernatorstwo, available: Archives of the Pilecki Institute, IP/Arch/7/23.1/1.

 

II. Quoting archival materials available in the Archives of the Pilecki Institute, the originals of which are held at the Institute

Example 1

Footnote

Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number, fonds title, link with access date.

Archives of the Pilecki Institute, IP/X/X, Spuścizna Eilerta Diekena, [link with access date].

Bibliography

Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number, fonds title.

Archives of the Pilecki Institute, IP/X/X, Spuścizna Eilerta Diekena.

 

III. Quoting audiovisual materials available in the Archives of the Pilecki Institute

Example 1

Footnote

Archives of the Pilecki Institute, Witnesses to the Age [project name], Pilecki Institute catalog number, name and surname [notation dated … (date in the format DD.MM.YYYY)], link with access date.

Archives of the Pilecki Institute, Witnesses to the Age, IP/DF/SE/0005, Irena Artyszewicz [notation dated 1.03.2018], https://archiwum.instytutpileckiego.pl/dlibra/publication/191 [accessed: 18.04.2023].

Bibliography

Archives of the Pilecki Institute, Witnesses to the Age [project name?], Pilecki Institute catalog number, name and surname [notation dated …(date in the format DD.MM.YYYY)], link with access date.

Archives of the Pilecki Institute, Witnesses to the Age, IP/DF/SE/0005, Irena Artyszewicz [notation dated 1.03.2018].

 

IV. Quoting visual materials (photographs) available in the Archives of the Pilecki Institute

Example 1

Footnote

Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number, title of collection/fonds, link with access date, original: name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive in which the original is located [no catalog number for private archives].

Archives of the Pilecki Institute, IP/Arch/27/1/142, Archiwum prywatne Stanisławy Makowskiej, https://archiwum.instytutpileckiego.pl/dlibra/publication/6471/edition/6371/content [accessed: 15.06.2023], original: Archiwum prywatne Stanisławy Makowskiej.

 

Bibliography

Name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive, title of the archival unit, available: Archives of the Pilecki Institute, Pilecki Institute catalog number.

Archiwum prywatne Stanisławy Makowskiej, available: Archives of the Pilecki Institute, IP/Arch/27/1/142.

 

V. Quoting publications available in the Archives of the Pilecki Institute

Example 1

Footnote

B. Kapica, Władysław Bieńkowski, Warsaw, 2022, ebook.

Bibliography

Kapica B., Władysław Bieńkowski, Warsaw, 2022, ebook.

 

VI. Quoting testimonies and accounts from the Chronicles of Terror portal

Example 1

Footnote

Archives of the Pilecki Institute, Chronicles of Terror, name and surname of witness, document name, abbreviated link with access date, original: name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive in which the original is located.

Archives of the Pilecki Institute, Chronicles of Terror, Antonina Piątkowska, Protokół przesłuchania świadka z dnia 20.05.1946, https://www.zapisyterroru.pl/dlibra/show-content?id=3357 [accessed: 18.04.2023], original: Institute of National Remembrance, GK 196/139.

Bibliography

Name of the archive in which the original is located, catalog number of the archive in which the original is located, title of the archival unit, available: Archives of the Pilecki Institute, Chronicles of Terror.

Institute of National Remembrance, GK 196/139, Akta w sprawie karnej członków byłej załogi SS obozu koncentracyjnego Oświęcim-Brzezinka, available: Archives of the Pilecki Institute, Chronicles of Terror.

Contact details

The library of the Pilecki Institute

Address

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Opening hours

Monday to Friday, 9:00 - 15:00

Phone

(+48) 22 182 24 75

The library of the Berlin branch of the Pilecki Institute

Address

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Opening hours

Pon. - Pt. 10:30 - 17:30

Phone

(+49) 30 275 78 955

Patronage

This page uses 'cookies'. More information