Archive

4.2 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Departamenty Polityczne: Korespondencja Ogólna z lat 1906–1966

Objects (166)
Polacy internowani w Szwajcarii Document

IP/Arch/2/1.1/26

Archive: National Archives
Polska propaganda wojenna Document

IP/Arch/2/1.1/27

Archive: National Archives
Stanowisko polskie wobec wojny Document

IP/Arch/2/1.1/28

Archive: National Archives
Warunki w okupowanej Polsce Document

IP/Arch/2/1.1/29

Archive: National Archives
Sytuacja ogólna w Polsce Document

IP/Arch/2/1.1/30

Archive: National Archives
Sytuacja ogólna w Polsce Document

IP/Arch/2/1.1/31

Archive: National Archives
Sytuacja ogólna w Polsce Document

IP/Arch/2/1.1/32

Archive: National Archives
Sytuacja ogólna w Polsce Document

IP/Arch/2/1.1/33

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/34

Archive: National Archives
Sytuacja w polskiej armii Document

IP/Arch/2/1.1/35

Archive: National Archives
Rząd polski w Londynie Document

IP/Arch/2/1.1/36

Archive: National Archives
Kontakty polsko-włoskie Document

IP/Arch/2/1.1/37

Archive: National Archives
Polskie biuro w Rumunii Document

IP/Arch/2/1.1/38

Archive: National Archives
Relacje polsko-węgierskie Document

IP/Arch/2/1.1/39

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/40

Archive: National Archives
Kontakty polsko-węgierskie Document

IP/Arch/2/1.1/41

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/42

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/43

Archive: National Archives
Relacje polsko-sowieckie Document

IP/Arch/2/1.1/44

Archive: National Archives
Relacje polsko-sowieckie Document

IP/Arch/2/1.1/45

Archive: National Archives
Relacje polsko-sowieckie Document

IP/Arch/2/1.1/46

Archive: National Archives
Relacje polsko-sowieckie Document

IP/Arch/2/1.1/47

Archive: National Archives
Relacje polsko-sowieckie Document

IP/Arch/2/1.1/48

Archive: National Archives
Relacje polsko-sowieckie Document

IP/Arch/2/1.1/49

Archive: National Archives
Relacje polsko-sowieckie Document

IP/Arch/2/1.1/50

Archive: National Archives

Contact details

Address

Archives of the Witold Pilecki Institute of Solidarity and Valor
ul. Foksal 17
00-372 Warszawa

Opening hours

Monday to Friday, 9:00 - 15:00

Phone

(+48) 22 182 24 75

This page uses 'cookies'. More information