Archive

4.2 Ministerstwo Spraw Zagranicznych: Departamenty Polityczne: Korespondencja Ogólna z lat 1906–1966

Objects (166)
Wolne Miasto Gdańsk Document

IP/Arch/2/1.1/1

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/2

Archive: National Archives
Raporty wywiadu brytyjskiego Document

IP/Arch/2/1.1/3

Archive: National Archives
Relacje polsko-węgierskie Document

IP/Arch/2/1.1/4

Archive: National Archives
Nowy polski rząd Document

IP/Arch/2/1.1/5

Archive: National Archives
Porozumienie polsko-brytyjskie Document

IP/Arch/2/1.1/6

Archive: National Archives
Warszawa-opis wydarzeń Document

IP/Arch/2/1.1/7

Archive: National Archives
Ogólna sytuacja w Polsce Document

IP/Arch/2/1.1/8

Archive: National Archives
Ogólna sytuacja w Polsce Document

IP/Arch/2/1.1/9

Archive: National Archives
Ogólna sytuacja w Polsce Document

IP/Arch/2/1.1/10

Archive: National Archives
Różne dokumenty Document

IP/Arch/2/1.1/11

Archive: National Archives
Różne dokumenty Document

IP/Arch/2/1.1/12

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/13

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/14

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/15

Archive: National Archives
Polskie wojska poza granicami Document

IP/Arch/2/1.1/16

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/17

Archive: National Archives
Ruch oporu w okupowanej Europie Document

IP/Arch/2/1.1/18

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/19

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/20

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/21

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/22

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/23

Archive: National Archives
Polskie interesy w Rumunii Document

IP/Arch/2/1.1/24

Archive: National Archives

IP/Arch/2/1.1/25

Archive: National Archives

Contact details

Address

Archives of the Witold Pilecki Institute of Solidarity and Valor
ul. Foksal 17
00-372 Warszawa

Opening hours

Monday to Friday, 9:00 - 15:00

Phone

(+48) 22 182 24 75

This page uses 'cookies'. More information