Archiwum

Bundesarchiv

Bundesarchiv (w skrócie BA), lub też Archiwum Federalne, zostało utworzone w roku 1952 i gromadzi największy zasób archiwalny w całych Niemczech. Spośród dokumentów dotyczących wielowiekowej historii kraju, znaczne miejsce zajmują archiwalia związane z okresem III Rzeszy, głównie z okresem II wojny światowej. Liczne zespoły dotyczą okupacji ziem polskich w latach 1939-1945 ze szczególnym uwzględnieniem administracji okupacyjnej, aparatu policyjnego i związanych z nim instytucji, przesiedleń ludności, obozów pracy i zagłady czy likwidacji gett żydowskich w poszczególnych miejscowościach. Ponadto bardzo interesujące, choć subiektywne, są spisane po wojnie relacje Niemców, zamieszkujących do roku 1945 obszary Europy Wschodniej oraz wszelkie materiały dotyczące ucieczki i wysiedlenia ludności niemieckiej z terenów położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Na mocy umowy o współpracy zawartej dnia 29 stycznia 2019 roku pomiędzy Instytutem Pileckiego a Bundesarchiv zagwarantowany został dostęp do zasobów archiwalnych, które mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie, po podpisaniu przez nie Deklaracji użytkownika.

Obiektów (5 022)
Sachregister für die Geheimregistratur documents Dokument

Archiwum: Bundesarchiv
Sprawy organizacyjne documents Dokument

Archiwum: Bundesarchiv
Strażniczki SS documents Dokument

Archiwum: Bundesarchiv

Archiwum: Bundesarchiv
T. 2: Zmiana sił documents Dokument

Archiwum: Bundesarchiv
T. 3: 2 i 5 Kompania documents Dokument

Archiwum: Bundesarchiv
Transport, szkolenie documents Dokument

Archiwum: Bundesarchiv
transporty więźniów z Belgii 1942-1944 documents Dokument

Archiwum: Bundesarchiv

Archiwum: Bundesarchiv

Archiwum: Bundesarchiv

Archiwum: Bundesarchiv

Archiwum: Bundesarchiv

Archiwum: Bundesarchiv

Archiwum: Bundesarchiv

Archiwum: Bundesarchiv
Zespoły bezpieczeńśtwa documents Dokument

Archiwum: Bundesarchiv

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji