Archiwum

Bundesarchiv

Bundesarchiv (w skrócie BA), lub też Archiwum Federalne, zostało utworzone w roku 1952 i gromadzi największy zasób archiwalny w całych Niemczech. Spośród dokumentów dotyczących wielowiekowej historii kraju, znaczne miejsce zajmują archiwalia związane z okresem III Rzeszy, głównie z okresem II wojny światowej. Liczne zespoły dotyczą okupacji ziem polskich w latach 1939-1945 ze szczególnym uwzględnieniem administracji okupacyjnej, aparatu policyjnego i związanych z nim instytucji, przesiedleń ludności, obozów pracy i zagłady czy likwidacji gett żydowskich w poszczególnych miejscowościach. Ponadto bardzo interesujące, choć subiektywne, są spisane po wojnie relacje Niemców, zamieszkujących do roku 1945 obszary Europy Wschodniej oraz wszelkie materiały dotyczące ucieczki i wysiedlenia ludności niemieckiej z terenów położonych na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej. Na mocy umowy o współpracy zawartej dnia 29 stycznia 2019 roku pomiędzy Instytutem Pileckiego a Bundesarchiv zagwarantowany został dostęp do zasobów archiwalnych, które mogą być również wykorzystywane przez osoby trzecie, po podpisaniu przez nie Deklaracji użytkownika.

Obiektów (5 015)

IP/Arch/7/1/2

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/1/19

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/1/20

Archiwum: Bundesarchiv

IP/Arch/7/1/23

Archiwum: Bundesarchiv
Gerhard Wurbs: niemiecki powiat Żywiec 1939-45 documents Dokument

IP/Arch/7/1/25

Archiwum: Bundesarchiv

Kontakt

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Warszawie

Adres

ul. Foksal 17, 00-372 Warszawa

Godziny otwarcia

Pon. - Pt. 9:00 - 15:00

Telefon

(+48) 22 182 24 75

Biblioteka Instytutu Pileckiego w Berlinie

Adres

Pariser Platz 4a, 00-123 Berlin

Godziny otwarcia

Wt. - Pt. 10:30 - 17:30

Telefon

(+49) 30 275 78 955

Patronat

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji